All posts in: ถุงสูญญากาศอาหาร

ถุงมีความหนาพิเศษ 140 ไมครอน.สามารถใช้อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้.สามารถนำไปต้ม แช่เข็งได้ถุงสูญญากาศแบบซีลกลาง พับข้าง (แบบมีจีบ)