All posts in: ถุงจีบข้าวสาร

ถุงสูญญากาศ แบบจีบ ขยายข้าง ซีลกลาง เป็น ถุงสูญญากาศ แพ็คข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่.